2004 - Seu CTAV-Gandia :: Concursos :: Estudio de Arquitectura Josep Blesa

Projectes > Concursos > 2004 - Seu CTAV-Gandia

SEU CTAV A GANDIA

PROGRAMA DE NECESSITATS I COMPOSICIÓ DE L’IMMOBLE

El present PROJECTE BÀSIC, sintetitza i engloba el procés de creació i ideació de la futura seu de la delegació del CTA de València, a Gandia.

Embasta la construcció d’un contenidor de fluxos de vida. Pretén ser una arquitectura que interactua, que es pretén viva, perquè la vida flueix per ella. Holística. No pas autista. Malgrat la manca d’espai a bastir.

Descobrir més vincles interactius entre els arquitectes i la societat. No gremialista. Glocal. Síntesi d’allò local amb ressonància i registre global.

COL•LEGIALS I PÚBLICS A PLANTA BAIXA
Accés exterior : portes, pannell de notícies i publicacions en capses de vidre amb directori.
Zona d’espera i atenció al públic.
Zona de visat i atenció oberta. Despatx de cap de control. Despatx d’usos diversos (Caixa d’Arquitectes, Germandat, Asemas, etc.)
Espai circulatoris: escales + muntadocuments + ascensor 8 persones.
Zona adaptada de bany i aseo.
Espai ambivalent: Biblioteca⁄ Planimetria. Originalment en el disseny fou un garatge per a 2 places (complint l’ordenança de reserva). També, Espai d’Exposició oberta a carrer, etc.
Zona adaptada d’aseo i bany.

COL•LEGIALS I PÚBLICS A PLANTA PRIMERA
Segment circulatori: escales + muntadocuments + ascensor 8 persones.
Zona adaptada de bany i aseo.
Sala d’Actes i Projeccions (31 persones).
Despatx d’Icaro + d’Informàtica.
Despatx de Gabinet Jurídic.
Despatx de Vocal.
Sala de Reunions i Juntes.

COL•LEGIALS I PÚBLICS A PLANTA SOTERRANI.
Segment circulatori: escales + muntadocuments + ascensor 8 persones.
Zona adaptada de bany i aseo.
Sala d’exposicions connectada visualment amb l’exterior.
Magatzem.
Arxiu d’entrades.
Arxiu General.

PLANTA COBERTA.
Segment circulatori: escala d’accés.
Col•lectors solars.
Maquinària d’aire Condicionat : A.C.S.
Entreteniment superior de l’ascensor.
La composició exterior i interior de la intervenció pivota sobre el fet d’incorporar la societat a les activitats col•legials. Organitzat a través dels fluids circulatoris i visuals.
Obrir a la llum i transparència provinent de la complexitat exterior la seu col•legial.
Sinergies generades entre interior i exterior.
D’acord amb el programa de necessitats, el present projecte és el resultat de la interacció dels elements i perspectives a les que dóna cada façana, mitgera, etc.
Criteris compositius bàsics i senzills sobre hàbitats urbans terciaris, enfront de la realitat urbana complexa on conviuen l’alta i baixa densitat, paisatgística i del medi natural del dit entorn.
No suficientment valorats, ni tan sols pels propis habitants.
L’observació escrupolosa de les ordenances, especialment en llurs aspectes volumètrics.

ESTUDI FUNCIONAL
En una societat de la informació la gestió es realitza des dels terminals individuals; per tant, la gestió física individualitzada hi haurà de ser breu i eficaç.
Hi ha la funció de la pròpia peça com a element coadjuvadora de l’espai inacabat on s’hi ubica com a pol d’atracció tant de col•legiats com d’altres interessats per la seua activitat.
Hi ha la funció personalitzada d’activitat relacionada amb l’activitat edilícia.
L’espai on s’hi gestiona comprensible fins i tot des de l’exterior, evidenciant les curtes circulacions.
En quant a la pròpia peça arquitectònica, NO es pretén la jerarquització d’espais interiors. SÍ la relacionalitat i brevetat de la gestió. Tot conjuminat pel concepte de fluïdesa espacial accentuat i expressat en la penetració visual interior⁄exterior que indiquen les circulacions.
Planta soterrani: Documentació física privada arxivada. (Permanent) Documentació Pública exposicional. (Temporal)
Planta Baixa: Gestió pública personalitzada. Ús polivalent.
Planta Primera: Gestió pública personalitzada + Gestió pública generalitzada.
Planta Coberta: Gestió energètica i sostenibilitat.