Projectes > Concursos > 2009 - Auditori, Elx

AUDITORI CIUTAT D´ELX EN EL BARRI CARRÚS DE ELX

IL·LICI

PRETEXTURES
Este solar era un dels últims reducte que quedava en Carrús per a continuar el procés regeneratiu de la ciutat.

L'entorn edilici és brutalment heterogeni. Els llenços de les alineacions van realitzant escalonaments i alguns esgarros verticals. Es passa de cinc a nou plantes. Els trams llargs són perforats sense cap cadència que ens servisca per a reconéixer cap ADN urbà -més enllà de la trama- que no siga una altra cosa que l'atzar de cada moment immobiliari. Resten naus industrials d'alçària semblant a dos plantes. L'alçària de l'auditori no hauria de sobreeixir del seu entorn per a sotmetre's a l'escala del buit creat pels seus veïns. No ser prepotent però sí significant. Punt d'atracció. Nova polaritat social.

EMPLAÇAMENT
L'opció del concurs encerta a retirar-nos a la manera clàssica de la via urbana principal. Herència mediterrània bé inserix en la ciutat. Però ens provoca un perjuí en l'organització de la plaça. L'accés a l'edifici, tant de vianants com rodat, es realitza estudiant la zona, l'accessibilitat, els desnivells, facilitant l'arribada a l'edifici, tenint en compte que ha de continuar com a entorn urbà propi dels seus veïns immediats. Del seu ús i gaudi. Punts que realcen la urbanitat menyspreada.

Aprofitem la zona de jocs com a accés canalitzat verd que encamina cap a l'accés principal del mateix.  La dita canalització juga amb els desnivells entre carrers i serveix simultàniament de coberta de les plantes d'aparcament. Els diferents nivells se salven amb escalonat -irregular i lúdic- que ens conduïx amb crebants fins a qualsevol nivell del descens on vulguem desplaçar-nos. Vorejant l'eixida d'emergència d'aparcament i les dos rampes de vehicles d'este.

JOC DE VOLUMS
Hem concebut l'auditori com un joc de tres volums: un volum central que alberga el nucli principal de la sala, i dos volums laterals que llisquen al llarg dels eixos laterals d'este nucli central, que alberguen els servicis necessaris per al funcionament de l'edifici.

En els volums laterals hem volgut generar un joc de buits, aconseguint diferents zones verdes que doten de major qualitat a l'espai interior de l'auditori i que interrelacionen espai interior-exterior.

Per mitjà d'esta desintegració del bloc volem integrar-nos en un entorn disgregat, amb gran heterogeneïtat d'alçàries i volums, jugant nosaltres també el mateix joc.