Projectes > Concursos > 2009 - Vivendes IVVSA, Pobla de Vallbona

AUDITORI CIUTAT D´ELX EN EL BARRI CARRÚS DE ELX
TRIANGLE.

EMPLAÇAMENT
Distribució perimetral i analògica a la parcel·la, per mitjà de tres blocs que corresponen a les tres fases del procés total.

El triangle interior és la zona d'interacció pública entre els veïns: passejos, parcs de jocs, places, piscines, etc.

Topografia: plataforma superior del triangle interior i els dos blocs amb orientació nord estan anivellats a la mateixa cota. El trapezi d'orientació sud-est tindrà cota inferior. El desnivell i connexió entre ambdós nivells s'aconseguix per mitjà de rampes i escales en la zona d'urbanització central. Es creen elements de distribució amb arbres-fotovoltaics per a autosuficiència del conjunt. Interrelacionats amb arbres vegetals. Es pretén obtindre un espai on la gent es relacione i s'estretisquen els llaços entre veïns.

TIPOLOGIES
Es genera a partir de l'aprofitament màxim de l'espai i mínim de construcció.

Els tres blocs s'estructuren igualment. Cada bloc presenta dos volumens units per un espai obert de comunicació vertical.

PROGRAMA
Concreció espacial d'un hàbitat de lloguer per a persones majors i jóvens. Pensat per a executar en 3 fases com a procés de viabilitat econòmica.

- Espai semipúblic d'interacció obert: Passejos, places, jardins, parc infantil, piscines i camins de deambulació.

- 20 vivendes destinades a persones majors.

- 10 vivendes símplex per a lloguer jove.

- 20 vivendes dúplex per a lloguer jove.

  50 VIVENDES TOTALS

Estructuració morfotipológica en altura:

PLANTA SEMIENTERRADA: Aparcaments i trasters

PLANTA BAIXA: vivendes de lloguer adaptades per a persones majors.

PLANTA 1a: vivendes símplex de lloguer jove, a les que s'accedix a través d'un distribuïdor comú que bolca a la urbanització central de la parcel·la.

PLANTES 2a I 3a: vivenda dúplex de lloguer jove. Accés des del distribuïdor comú en la planta 2a a les zones de dia de la vivenda, amb escala interior que comunica amb la planta 3a on se situen les zones de nit de la vivenda.

Es disposen les vivendes destinades a persones majors per a facilitar-los l'accés a la vivenda, de manera que no hagen de dependre d'ascensors que pugen causar-los dificultats en cas de fallades elèctriques, avaries, o qualsevol altre tipus d'imprevist.

Igualment s'oferix esta opció perquè puguen disposar d'un espai exterior privat, ja que per les condicions de vida poden permetre's del luxe de passar més temps en casa i disfrutar d'este espai, que per les condicions i el ritme de vida que té la gent jove els fa passar poc de temps en casa.

Quant a les vivendes de lloguer jove s'oferixen dos opcions, una opció en vivenda simplex i una altra opció en vivenda dúplex, intentant en la major mesura aconseguir espais flexibles i funcionals que s'ajusten a les diferents necessitats que cada un puga tindre.