Projectes > Concursos > 2010 - Escola música i dansa, Menorca

BETWEEN 2

La traça urbana ens mana. El trast i la passera. Les mitgeres ens indiquen on cal recolzar l'edifici. També el seu perfil i els daltabaixos de les mateixes, on aprofitem per a urbanitzar-los i incloure'ls. Incorporant el jardí vertical al nostre espai urbanitzat. Per la inserció de l'artefacte arquitectònic. Servem les condicions ordenancistes del planejament de Ciutadella escrupolosament. Creem carrer. Passatge-passera protegit de la solana però no de la llum. Amaguem l'accés que obliga al seu pas. Obrim les sales de grups i d'audició als plans d'accés i d'evacuació que poden esdevenir lloc de representació mitjançant l'emPLAÇAment.


L'encavallament intern de volums sols és la transposició de les diverses sales i els seus espais sobre una línia pròxima a una bisectriu de les mitgeres preexistents sobre una columna vertebral que és el mínim corredor de cada planta. Tal i com passa en les traces de la planimetria de Ciutadella.


El resultat formal final una sèrie de paral·lelepípedes que fan sensació d'un únic volum que crea la façana del passatge. Les irregularitat s'amaguen al darrere i se'n distancien de l'altra façana que fa lloc al pati de ventilació del sud.


Les activitats de la banda i del petit auditori resten en planta baixa amb l'arxiu de suport.  Auditori amb doble sortida. La gent transita i observa els membres de la banda assajar. Els grups de música poden oferir concerts en la placeta superior inclús des de les aules d'assaig. Una coberta prima els fa de recer i s'endinsa en la placeta donant continuïtat al bloc central. 


En segon nivell hi ha la sala dels professors, secretaria i arxius. També les saletes d'estudi individualitzades. 3 aules de música i  moviment. 2 de llenguatge musical que taponen.


En el tercer nivell els volums de dansa guanyen en alçada. S'hi connecten ambdues sales. Podent conformar-ne una de 160 m2. Envà flexible i mòbil. Taponem als dos caps amb sales de música de cambra i les de música i moviment.
Tots els elements humits i vestidors es trobem situats dins de la pròpia zona superposats. Hi ha quartos de neteja i sales tècniques estratègicament situats en totes plantes i coberta.  
Hipòtesi de partida és el PEM. Curt per al programa. Tesi és aconseguir-ho i comporta la inclusió de tot en un edifici que no tinga ni tan sols semisoterrani. Evita problemes de bestreta amb els veïnats.