2012 - Concurs Collidor :: Concursos :: Estudio de Arquitectura Josep Blesa

Projectes > Concursos > 2012 - Concurs Collidor

CONCURS COLLIDER ACTIVITY
PROJECTRE d’ARQUITECTURA Y DISSENY ESQUEMÀTIC PER A UN CENTRE D'ACTIVITATS DE WALLTOPIA

CONDICIONANTS DE PARTIDA

L’objectiu del concurs és el desenvolupament d’un projecte d’arquitectura per a la creació del “Collider Activity Center”, promoguda per l’empresa Walltopia Ltd, destinada als murs artificials d’escalada.

Aquesta empresa vol oferir un espai d’oci per a gent activa a qui li agrada el risc, les noves experiències i les aventures, és per això que sorgeix aquest concurs.

El centre d’oci es situa en un barri perifèric de la ciutat de Sofia, prop d’una estació de metro i d’un barri residencial, i en una futura àrea comercial, en creixent desenvolupament.

Es tracta de la creació del centre així com de l’urbanització de la parcel·la, on hi ha que urbanitzar amb espais al aire lliure per a l’escalada.

El programa del concurs inclòs un espai destinat a sauna, espai de gimnàs i sala multiusos, espais per a cafeteries i restaurants, espai administratiu i d’oficines, i principalment l’espai destinat als murs d’escala per a grans i xicotetes.

LA NOSTRA PROPOSTA
La nostra proposta es centra en la creació d’un centre on el protagonisme estiga en els murs d’escalada.

Per a desenvolupar el projecte hem optat per a la modulació en tres espais composats pels murs d’escalada, escalables per l’interior i per l’exterior de l’edifici, units amb una pastilla posterior on es situa els espais de servei de l’edifici, així com els nuclis de comunicació.

Hem tingut molt en compte els diferents usos de l’edifici, per tal de oferir un edifici funcional, amb accés directe per als espais públics, i destinant les zones menys accessibles per a espais d’ús privat, distribuint els espais en funció de les eixes de modulació.

SISTEMA CONSTRUCTIU
Com es tracta d’una construcció on es requereixen espais grans i amplis, lliures d’obstacles, hem disposat d’un sistema estructural amb murs de formigó cada 14,50 metres, per tal de donar-li espais de gran escala on gaudir dels murs d’escalada.

El sistema de magatzematge i de serveis està localitzat en la pastilla longitudinal que uneix l’edifici per a facilitar el pas d’instal·lacions i generar els espais de comunicació vertical i horitzontal que l’edifici requereix.

La coberta es realitza per mitjà d’un sistema de perfils metàl·lics que permeten cobrir grans espais. En aquest sistema de coberta es disposa un mecanisme d’iluminació i ventilació per a oferir a l’edifici les millors condicions tèrmiques, ventilant l’espai per obtindre alts nivells de confort i amb control de llum segons les característiques climàtiques de cada moment.

Per altra banda, en els espais al aire lliure de la coberta es disposan panells solars i fotovoltaics que protegeixen del sol i la lluvia, al mateix temps que aportan energia a l’edifici.

El nostre objectiu és obtindre un edifici energèticament sostenible, per a millorar el funcionament energètic de l’edifici i del medi ambient.