Projectes > Concursos > 2012 - Concurs LAGI a Nova York

Concurs 2012 LAGI
Competició en Freshkills Park, Nova York

LEMA: SHADE-PATH

Antecedents
La zona d’intervenció es troba a un abocador i la intenció del concurs és regenerar aquest espai de rebuig i convertir-ho en un espai per a tots
Estem dins d'un ambient artificial, que serveix per a un sistema d'infraestructura urbana en general, i crea una zona suburbana d'atreure la gent. Crearem un nou centre urbà, una zona agradable per gaudir. Anem a transformar la vella memòria en una nova contemporani arquitectònic-escultòric característica. Una nova fita per Staten Island.
La proposta del concurs té la intenció d'esdevenir un gran atractiu per als ciutadans de Nova York, principalment dels barris circumdants. Això és per compensar tants anys de presència desagradable de les escombraries i les deixalles. Volem utilitzar les funcions realitzades a l'atzar per a les edats, però la seva millora. Aquesta proposta comença a prendre junts tots els punts bàsics per als esports diversos, quedant, senderisme, etc .
Els camins d'ombra necessita camps de propietats, però ara no n'hi ha. Hi ha una erosió dins de la terra i els sòls s'omplen de ferro emergent, vidre, formigó, alumini, ... procedent de demolicions. Aquests materials són molt tòxics per a la fauna i els éssers humans. La nostra intervenció pretén recuperar el medi ambient. Aquesta àrea és un paradigma experimental per fer extensiva a la resta del parc.
La intervenció es realitza per camins a través d'elements escultòrics i arquitectònics, i en grans àrees dels camps, proporcionant la vegetació per consolidar aquestes terres.
La intervenció en grans àrees es fa a través de la mineralització i la contribució dels insectes, cucs, ... perquè nitrificar la terra, facilitant arbustos per créixer, i en el procés de creació d'una capa exterior més gruixuda que l'actual, per evitar el esquerdament i l'aparició de material de rebuig.

Idea de la nostra proposta
Camins coberts. Un mòdul bàsic repeteix com naus de l'església. Una estructura d'arc de fusta que serpenteja pel paisatge i proporcionar ombra als panells fotovoltaics que s'orienten cap als camins solars Sobre els tres arcs -un gran i dos menors - es col·loca la membrana de vidre amorf per a la recol·lecció d'energia fotovoltaica. Aquestes estructures proporcionen un camí d'ombra per portar a la gent.
Per dissenyar aquest element modular, l'objectiu és crear un element orgànic, sense línies rectes, per integrar l'estructura en un entorn natural, i aplicar vegetació dins de l'estructura.
Aquesta estructura modular formada per arcs de catenària de fusta ofereix un espai interior per al trànsit de persones, que poden caminar a través d'un conducte reforçat per terra macadam i crear un espai al voltant dels passos. Les seqüències de llum i ombra es produeixen alternativament. Aquestes ombres són generats pels panells de captació solar de l'estructura, mentre que en el seu punt més alt allotja una turbina eòlica per a la generació d'energia eòlica.
Aquests arcs es recolzen en elements irregulars que s'adapten al terreny irregular amb lleugers blocs de formigó de baixa densitat per no perjudicar la seva resistència a terra de pes. Serveixen per donar suport a les estructures grans, repartint la càrrega sobre una àrea gran, què es queden en convertidors de potència i serveixen de fonament. Amb aquesta base flotant marca el límit entre la vegetació i senders.
Aquest lloc de llum i ombres és la visió amb llum natural. A la nit, per enfortir la visió, es creen línies de fibra de vidre de llum al voltant de les estructures modulars per emfatitzar la intervenció tècnica.
Cada un dels edificis en si s'executa en endavant arrossegant elements en un patró ordenat. Estem invertint el concepte general mitjançant l'enviament dels espais de l'espai públic. Es tracta de l'expansió cap avall per plegar tota l'àrea en què va a intervenir.

Sostenibilitat
Aquesta proposta utilitza ambdós energies: energia solar i energia eòlica.

ENERGIA SOLAR.
Comptem amb panells fotovoltaics. Aquests panells converteixen l'energia solar en energia elèctrica, i prenen la forma de l'òrbita solar, afrontant molt de la incidència perpendicular dels raigs del sol com siga possible durant tot l'any. La nostra proposta és prendre els valors dels solsticis i equinoccis i la recerca de la inclinació òptima.

ENERGIA EÒLICA
Tenim una turbina de vent en el punt més alt de cada mòdul, a una alçada de 50 metres, amb una altura sobre el nivell del mar de 70 peus. Les turbines són de tipus Savonius, i recollen tota l'energia eòlica, independentment de la direcció del vent.
Tots aquests receptors transfereix energia als convertidors de potència situats al costat de la fundació, orgànicament integrats a la base de cada mòdul. Aquestes peces estan cobertes de vegetació que s'integren en l'entorn, i estan marcats amb punts de llum sense produir contaminació lumínica.