2012 - Concurs Mexic :: Concursos :: Estudio de Arquitectura Josep Blesa

Projectes > Concursos > 2012 - Concurs Mexic

Concurs pavelló d’ús públic a mèxic
Competició internacional.

LEMA: MORE OR LESS

CONDICIONANTS DE PARTIDA
Arxiu Disseny i Arquitectura va proposar un concurs per al disseny d’un pavelló efímer, temporal, ubicat en els jardins de la seus seu, disseny de l’arquitecte Luis Barragan, i proper a la Casa Ortega,i als seus impressionants jardins.
El pavelló es situa en un barri humil, però de gran valor arquitectònic i transcendental a l’àmbit artístic, amb l’Arxiu Disseny i Arquitectura, la Casa-Estudi Luis Barragan i LABOR Galeria d’Art Contemporani. Per tant, es un barri amb gran moviment artístic.
L’objectiu d’aquest concurs és apropar la seu Arxiu Disseny i Arquitectura als veïns del barri, proporcionant un espai flexible i multifuncional que relacione el veïnat amb l’Arxiu i donant-li ús als jardins, però amb el màxim respecte amb el jardí original de gran valor arquitectònic.

LA NOSTRA PROPOSTA
La nostra proposta es centra en la creació d’un pavelló modular que facilite el montatge i desmontatge, amb elements prefabricats d’acord amb la condició efímera del pavelló i amb espais diàfans d’acord amb la condició multifuncional del seu ús.
Pel que fa a l’entorn en el qual s’ubica, principal protagonista d’aquest projecte, hem tractat de donar-li tot el protagonisme als jardins, dissenyant un espai lleuger, amb moltes transparències per a alleugerar l’impacte del pavelló en el seu entorn i amb la intenció d’introduir els jardins dins del pavelló.
Amb la senzillesa d'un cub, pretenem dotar els jardins de l'Arxiu d'un espai multifuncional que no reste protagonisme als jardins, conferint caràcter la senzillesa del seu disseny i integrant els jardins dins l'espai multifuncional gràcies a les seues transparències.

SISTEMA CONSTRUCTIU
Com es tracta d’una construcció temporal, hem dissenyat un sistema modular de 1,20x1,20m, adaptant-nos a les mesures del materials de revestiments exteriors e interiors utilitzats en el nostre disseny, per a simplificar la construcció, obtenint un espai rectangular de 12,00x7,20m.
El sistema de magatzematge i el disseny del mobiliari està pensat per a facilitar el caràcter flexible del pavelló multifuncional i generar els espais que requereixen cada ocasió.
Per a gaudir dels jardins dins d’aquest espai hem utilitzat un sistema de revestiment exterior perforat, que ens permet controlar la llum però mantindre les vistes cap als jardins.