Projectes > Concursos > 2013 - Concurs Envision

CON-CENTRATION
ENVISION 2040. CONCURS D¡IDEES PER A LA CIUTAT D'ORLANDO AL ANY 2040

1. CIUTAT D'ENERGIA
Més material de compactació i la densitat de persones ® Menys consum i costo global.
Avui 'Orlando: 2.152 persones / km ². ® Orlando 2040: 20.000 persones / km ².
Es dissenya micro-ciutats autosuficients dins de la ciutat: El principal objectiu és reduir els desplaçaments en cotxe inevitables en ciutats residencials unifamiliars de gran extensió.
Zones públiques autosuficients energèticament significa panels fotovoltaics en les zones urbanitzades urbanes, boscos artificials com a generadors d'electricitat per a vehicles. Il·luminació amb panels solars,...

2. EDIFICIS I CONSTRUCCIONS
Orlando 2040 obtindrà autogeneració d'energia del 70% en els edificis i realitzarà totes les qüestions de reciclatge.
Per posar a prova l'avaluació de cada cicle de la vida abans de la seva construcció.
Els edificis es dissenyen per a un aconseguir menys consum d’energia i una major generació de energia.
Els panells solars fotovoltaics en els sostres, a més d'algunes zones de façanes en vidre amorf per a generar energia.
Les plantes de l’edifici amb vegetació per a combatre el CO2.
Energia ® escalfament i refredament del clima treballa unit a l'energia geotèrmica. La biomassa de l'energia generada.

3. ECONOMIA VERDA
Una ciutat turística requereix d'una gran quantitat de coneixements verd per esdevenir una ciutat sostenible i eficient. En aquests casos, l'ésser humà és el problema principal. El problema és com junts podem fer-ho.
Com Orlando City és una gran ciutat turística, per això genera residus sòlids massa, especialment per als visitants, a més dels ciutadans d'Orlando.
La reducció del consum d’energia millora l’economia i el medi ambient.

4. VIABILITAT
Aquest micro-ciutat és una mica paradigma encastat al cor de la ciutat d'Orlando. En la nostra proposta estem tractant d'integrar les activitats de tots els usos mixtos. Això va a afavorir la relació d'amistat entre els seus habitants al convertir els barris en micro-ciutats autosuficients.
Hem dividit la ciutat en dos nivells.
1r nivel: ± 0'00 m, s'està fent en posar-se en contacte amb la natura que envolta la vida silvestre, on pots trobar espais per a desenvolupar totes les activitas per a tothom (beisbol, futbol, minigolf, petanca, piscina, teatre, àgores d’espectacles, tennis, cricket, plataformes monopatí, parcs, etc.).
2n nivel: ± 7’00 m. Aquí s'està produint la relació humana del dia a dia, comunicació, desplaçaments amb bicicletes, jardineria urbana i principalment l'accés a l'edifici, àrees de descans, àrees assolellades, etc

5. DINAR LOCAL
En la plataforma a 7’00 m d’alçada es disposen horts urbans on cultivar aliments locals naturals i de gran qualitat, sense modificar, amb sistemes per a la recollida dels aliments naturals, fomentant el consum dels aliments generats per la ciutat i amb una xarxa de tendes que fomenten el comerç a nivell de micro-ciutats.

7. RESIDUS SÒLIDS
Els residus sòlids i les aigües residuals es canalitzen a cada edifici o grup d'ells i es trituren i són conduïts per canonades subterrànies de reciclatge. Cada vivenda disposa d’espais de reciclatge de cada uns dels diferents residus sòlids.
Aquestes residus són enviats al centre de reciclatge de la ciutat, on les donen una nova vida a aquests residus.

8. TRANSPORT
Orlando és una ciutat global "caracteritzada" per l'autopista interestatal I4.
Es proposa el soterrament d’aquesta autopista en el seu pas per la ciutat, fent d’aquesta autopista un carril de pas, però no així de comunicació interurbà.
Les micro-ciutats es dissenyen como espais lliures de cotxes, on es concentren les activitats (comerços, escoles, mercats, oficines, espais administratius,...) per a afavorir les comunicacions a peu o bicicleta.
Es desenvolupa un bon sistema de transport públic per a millorar les comunicacions entre les micro-ciutats per a evitar el ús del cotxe, transport públic, etc

9. AIGUA
Tots els edificis i estructures es recullen l'aigua de pluja en els contenidors per a la prevenció d'incendis en interiors i zones més baixes a utilitzar per a la neteja, el reg d'àrees contigües, etc, així com a la plataforma de les relacions humà a nivell de 7,00 m d’altures per als sistemes d’horts. Hem d'aprofitar les precipitacions anuals. Totes les aigües residuals generades a la ciutat s'ha de realitzar en les canonades que tenen sistema de clavegueram separatiu, gris i groc.