Projectes > Conservació > 2002 - Conservació i Rehabilitació integral, Comte de Parcent- Joan de Vila-rasa