Projectes > Conservació > 2005 - Rehabilitació edifici, Betlem