2008 - Conservació façana i accessibilitat, Puríssima :: Conservació :: Estudio de Arquitectura Josep Blesa

Projectes > Conservació > 2008 - Conservació façana i accessibilitat, Puríssima

Projecte de conservació a nivell de manteniment de coberta, façanes i elements comuns sense intervenció interior en habitatges ni locals.

El programa de necessitats consisteix en:
Reparació de façanes, celoberts i mitgeres de l'edifici.
Reparació de les cobertes, tant la plana com la inclinada.
Adequació del vestíbul per a accessibilitat amb l'eliminació dels tres esglaons per a poder accedir a l'ascensor a peu pla. Tal adequació comporta derrocar el tram d'escala que discorre des de planta baixa a planta primera i reconstruint-la amb 3 esglaons més, resultants d'haver eliminat les barreres arquitectòniques existents. Aquesta és l'única solució viable, ja que existeix poc va espaiar en el vestíbul per a poder realitzar una rampa o col·locar una plataforma salva-escales.