2008 - Conservació façana i coberta, Corretgeria :: Conservació :: Estudio de Arquitectura Josep Blesa

Projectes > Conservació > 2008 - Conservació façana i coberta, Corretgeria

 

Projecte de Reparació inclou:

• Reparació de façana. Picat, sanejat d'esquerdes, escantells, etc.
• Reparació de cornises i recomposició d'ornaments de façana.
• Desmuntatge i substitució de canaló i baixant de façana. 
• Reparació i pavimentat de balconades amb rajola de gres antilliscant.
• Decapat, escatat i pintat de fusteria de fusta.
• Peraltat de baranes en balconades i pintat de les mateixes, per a complir la Normativa Vigent.
• Reorganització de cables de façana.
• Pintat de la façana, segons la carta de colors del sistema MUNSELL.
• Estudi de Seguretat i Salut en l'execució de l'Obra.
• Direcció facultativa dels treballs detallats en el referenciat Projecte.
• Coordinació de Seguretat i Salut durant l'execució de l'Obra.
• Emissió i visat pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de Certificat final d'Obra