2006 - Oficines promotora, València :: Disseny Interiors Comercials :: Estudio de Arquitectura Josep Blesa

Projectes > Disseny Interiors Comercials > 2006 - Oficines promotora, València

OFICINES PROMOTORA

DESCRIPCIÓ
Local per a promotora en València.

Rehabilitació de local per a una promotora adequant-ho a les necessitats del seu ús, adaptant-ho a les necessitats de prevenció d'incendis: prefixat de corredors d'evacuació, instal·lacions, etc.

La reforma consistix en la substitució de l'entaulellat dels lavabos, col·locació de parquet, substitució del fals sostre i finestrals de la fatxada.