2007 - Vivenda, València :: Disseny Interiors Comercials :: Estudio de Arquitectura Josep Blesa

Projectes > Disseny Interiors Comercials > 2007 - Vivenda, València

REFORMA DE VIVIENDA EN VALÈNCIA

EMPLAÇAMENT
Vivenda unifamiliar en la primera planta de un edifici entre mitgeres de dos plantes, con accés independent des de l’exterior, en València.

SUPERFÍCIE DE LA VIVENDA:
La superfície de la vivenda és de 80.45 m2.

SIRUACIÓ
La vivenda està situada en un carrer amb pendent despreciable, de vianants amb trànsit rodat restringit. L'accés a la vivenda es realitza a través d'una escala que comunica la porta d'entrada des del carrer amb la planta de la vivenda.

PROGRAMA
El desenvolupament del projecte ve condicionat per l'encàrrec de la Propietat, que demana el desenvolupament d'una vivenda funcional d'acord amb l'estil de vida de un matrimoni jove.

DESCRIPCIÓ
En l'actualitat l'entorn es troba consolidat i la vivenda es troba totalment inserida i mimetitzat en el propi edifici i el seu entorn. En aquest projecte no es modifica l’aspecte exterior del edifici, respectant al màxim l’imatge original de l’edifici.

L'edifici on es troba la vivenda és un edifici plurifamiliar construït aproximadament en la dècada dels 20 del segle XX. És perfectament clara la lectura dels seus buits. Hi ha una vivenda en planta baixa independent de la vivenda en planta alta objecte del present projecte.

Tot l'edifici on es troba la vivenda a reformar és d'ús bifamilar. Esta compost per planta baixa i primera. Tal edifici és simètric trobant-se l'escala ubicada en un lateral, la qual dóna accés a la vivenda situada en la planta superior.

Així, el programa funcional de la vivenda és el següent:

PLANTA BAIXA: accés a la vivenda a través d’una escala.

PLANTA PRIMERA: Saló-menjador
                                    Cuina
                                    Llavador
                                    Vestíbul
                                    Habitació 1
                                    Habitació 2
                                    Bany
                                    Terrassa