Projectes > Establiments de Restauració > 1997 - Comerç tèxtil

EL CORTE ITALIANO

DESCRIPCIÓ

UBICACIÓ: C/ de les Garrigues
LOCALITAT: VALÈNCIA
SUPERFÍCIE: 137.82 m2 aprox .
FORMA: SENSIBLEMENT TRAPEZOIDAL
ACTIVITAT: COMERÇ TÈXTIL.

Programa de necessitats    

1) La rehabilitació de la fatxada, prèvia demolició de l'existent, dins d'uns parametres de decor i sintonia amb la composició general de l'edifici, des de l'abstracció i el context, alhora que l'adecentament de l'edifici, hui prou desfigurat sobretot en P.B. deteriorat i fora de context comercial a què tendix novament la recuperació de Ciutat Vella. RECUPERANT LA FATXADA ORIGINAL i adequació morfo-tipológica a l'entorn donada la seua inserció en el centre històric de València. Recuperació dels pilars de pedra conformants del xamfrà.

2) Eliminació de la marquesina volada, inclús parament vertical reflector en la seua punta, que a més d'estar fora d'ordenació, invadia espai alié de vistes de l'entresòl superior del local. Amb això, a més, s'obliga als usuaris de l'entreplanta a eliminar les condensadores d'aire condicionat que instal·laven sobre la marquesina.

3) Aconseguir una major penetració visual des del carrer per part del possible client i augmentar el grau d'atracció del local feia este.