1997 - Restaurant La Mamma :: Establiments de Restauració :: Estudio de Arquitectura Josep Blesa

Projectes > Establiments de Restauració > 1997 - Restaurant La Mamma

DESCRIPCIÓ

UBICACIÓ: Centre Comercial El Saler
LOCALITAT: VALÈNCIA

Dit local és destinat a comercial del ram d'HOTELERIA MIXTA (restauració).
1) L'adequació a les fatxades dins d'uns paràmetres de decor i sintonia amb la composició general de la "plaça interior" de l'edifici on s'ubica el local, des de l'abstracció i dins d'un context d'edifici de recent construcció.
2) Habilitació interior de la planta adequant-la a les necessitats del seu ús amb una lectura decorativa de restaurant ambientat en la Itàlia clàssica i d'altra banda, adaptació del nou recinte resultant a les necessitats de prevenció d'incendis: prefixat de corredors d'evacuació, instal·lacions, etc.
Abonant, ademes, la possibilitat d'accés a disminuïts mòbils dins de l'establiment.
S'incorpora al local la possibilitat d'utilització d'un àrea de terrasses annexes, per mitjà d'un sistema de mampara conformada per perfils d'aliatge lleuger, envidrada, desmuntable, per a utilització de temporada.