2005 - Restaurant Malkebien :: Establiments de Restauració :: Estudio de Arquitectura Josep Blesa

Projectes > Establiments de Restauració > 2005 - Restaurant Malkebien

D'acord amb el programa de necessitats, el projecte és el resultat de la interacció dels criteris compositius bàsics sobre establiments dedicats a bar-cafeteria, la realitat existent d'aquest edifici i en 3r lloc, l'observació de les ordenances, especialment en aspectes volumètrics, espais interiors, adequació de l'edifici, protecció contra incendis i sobretot sorolls i vibracions (Pla General d'Ordenació Urbana de València).


P. Baixa : Entrada – Zona de públic – Zona de Barra – Cuina – Escala- Vestíbul de condícies –Endrece de dones- Endrece de personal- Condícia Minusvàlids /Homes – Terrassa (ús privat)
P. Altell : Planta que alberga instal·lacions o planta tècnica.