2006 - Restaurant L'altell :: Establiments de Restauració :: Estudio de Arquitectura Josep Blesa

Projectes > Establiments de Restauració > 2006 - Restaurant L'altell

DESCRIPCIÓ

Local comercial del ram de l'HOSTELERIA.
L'edifici on s'inserix el bar-restaurant és un edifici plurifamiliar construït aproximadament en la dècada dels 30. És perfectament clara la lectura de buits i al seu torn podrà ser reversible en la seua intervenció posterior, el dia que deixe de funcionar tal establiment.
Atés que la fatxada està ja estructurada es pretén que la inserció dels elements de tancament de buits siga el més discreta possible, d'acord amb la resta de la fatxada de l'edifici dins dels requeriments d'un comerç que demanda l'invers.

ESTUDI FUNCIONAL
P. Baixa: Entrada – zona públic – Barra – Cuina – Distribuïdor – Lavabo de dones/minusvàlids – Lavabo d'hòmens – Lavabo personal – Magatzem.

DISSENY GRÀFIC
També hem realitzat el logo del restaurant per als cartells, cartes...

FOTOS
Abans - Després.
Projecte.