Projectes > Establiments de Restauració > 2007-09 - Restaurant Anou

DESCRIPCIÓ

UBICACIÓ : C/Borrull
LOCALITAT : VALÈNCIA

SITUACIÓ
L'entorn on es troba l'edifici on s'inserix el restaurant esta totalment consolidat. Es tracta d'un edifici plurifamiliar construït aproximadament en la dècada dels 20. És perfectament clara la lectura de buits i al seu torn podrà ser reversible en la seua intervenció posterior, el dia que deixe de funcionar tal establiment.
Atés que la fatxada està ja estructurada es pretén que la inserció dels elements de tancament de buits siga el més discreta possible, d'acord amb la resta de la fatxada de l'edifici dins dels requeriments d'un comerç que demanda l'invers.

FORMA
La forma del local és irregular.

ORIENTACIÓ
L'orientació de les dos fatxades del local és de nord-est. Estant l'accés al local pel nord.

SUPERFÍCIE
La superfície del local és de 164,15 m2.