1992-93 - Nau Industrial. Grafisom-Denes. Paiporta :: Indústria -/- Industries :: Estudio de Arquitectura Josep Blesa

Projectes > Indústria -/- Industries > 1992-93 - Nau Industrial. Grafisom-Denes. Paiporta

NAU INDUSTRIAL: PAIPORTA

PREEXISTÈNCIES
El solar situat en un polígon industrial és de forma rectangular entre mitgeres i té una superfície de 421 m2.

AMBIENTACIÓ URBANÍSTICA
S’ha intentat harmonitzar el caràcter industrial de l’entorn amb els requeriments propis d’una empresa oberta al públic així com respecte a l’edifici primerament projectat, tot donant a la façana posterior la importància escaient, que exigeix el recaure a la zona verda i prop de la futura connexió amb el casc antic , passant el barranc. Amb tot s’intenta millorar la imatge urbana de la població creant "façana" al passeig i no, com passa ben sovint, considerant la part posterior de les indústries com una simple zona de "final" sense qualitat estètica.

Per una altra banda s’intenta crear la "imatge logotípica" de l’empresa mitjançant la façana amb els quatre pilars exteriors que no connecten amb la visera, tot fent els finals segons una recta inclinada i que suporten les passarel•les de neteja del mur cortina en voladís (sense tocar la façana de l’edifici) a mode d’escultura.

ESTUDI FUNCIONAL
D'acord amb el programa de necessitats, el present projecte és el resultat d'uns requeriments específics molt determinants per part de la propietat i de les ordenances així com del projecte inicial.

Per tot això, s'ha ampliat en dos crugies la zona dedicada a producció segons les característiques anteriorment dissenyades, la zona de la façana a la zona verda s'ha dissenyat repetint de forma simètrica la zona de la façana anterior si bé adequant la compartimentació a les necessitats d'aquesta ampliació.

COMPOSICIÓ
El programa de necessitats demanat per la propietat es desenvolupa de la següent manera:

PLANTA BAIXA. S'hi estructura en quatre zones clarament definides:
a) Una zona destinada a magatzem comercial.
b) Un accés de personal i clients amb un hall destinat a exposició i recepció.
c) Una zona de vestuari, sala d'electricitat i lavabo per a clients, pas al pati i escala de pujada a planta superior.
d) Zona de producció que amplia en dues crugies la del projecte inicial.

PLANTA ALTELL. Despatx de l'encarregat, despatxos, buit sobre magatzem i exposició. Escala volada que l'uneix amb la planta primera.

PLANTA PRIMERA. Despatxos de director, secretaria, comptabilitat, despatx, lavabo, sala d'espera, passadís de circulació, escala volada sobre el buit de l'exposició i que l'uneix amb la planta segona i passarel.la d'interconnexio amb a zona d'acabats ampliada en dos crugies respecte de la de l'edifici primerament projectat.

PLANTA SEGONA. Espai obert, sense destí precís.