2007 - Nau Industrial Vaersa, Quart de Poblet :: Indústria -/- Industries :: Estudio de Arquitectura Josep Blesa

Projectes > Indústria -/- Industries > 2007 - Nau Industrial Vaersa, Quart de Poblet

NAU VAERSA: QUART DE POBLET

PREEXISTÈNCIES
Es rep per part del promotor l'encàrrec de la redacció de projecte bàsic i d'execució d'una nau magatzem-taller en el centre per a la investigació i experimentació forestal en el Massot dels Fites de Quart de Poblet.

La construcció és destinarà per a la investigació amb llavors i altres, i per a la ubicació d'un xicotet taller per a tractors de la pròpia Conselleria.

AMBIENTACIÓ URBANÍSTICA
Els edificis es projecten en una parcel•la situada en sòl no urbanitzable en el límit del nucli urbà, de forma sensiblement rectangular, i en la qual existixen en estos moments diferents construccions.

En la resta de la parcel•la hi ha diverses edificacions dedicades a oficines, tallers i zones d'investigació, així com vivers i plantacions per a la investigació forestal.
A fi d'interferir el menys possible en esta visió del paisatge, la nau magatzem es projecta independent de la resta d'edificacions ja preexistents i d'una única alçària i en l'interior del que comunament denominaríem illa en una distribució habitual de parcel•les.

COMPOSICIÓ
L'edificació s'ha disposat de manera que es faciliten els recorreguts des de l'accés a la parcel•la i demes, hi ha diferents accessos a l'immoble, a causa de les diferents zones de treball existents. En tal edifici ha primat la reducció de recorreguts de circulació no útils, com són els corredors, i la disposició de les distintes funcions valorant davant de tot la comoditat dels usuaris.

Quant a les dimensions de les dependències s'ha seguit allò que s'ha disposat pel propi promotor.