Projectes > Plurifamiliars > 2003 - 8 Vivendes, Museros

TOPOGRAFIA, EMPLAÇAMENT I PREEXISTÈNCIES
Com la parcel•la Museros 1, es troba enclavada en una zona d’eixample. Tenint els següents considerants de l’entorn: la via del tren, el pas elevat de la carretera a Nàquera, antiga carretera de Barcelona i naus industrials perifèriques. La parcel•la és rectangular, proporcionada i limítrofa, dins de la Unitat d’execució, ens dóna peu a experimentar i posar en crisi sobre les actuacions precedents.

PROGRAMA

L'objectiu que s'ha d'aconseguir en el projecte es de traure el màxim d’habitatges de tres dormitoris en una forquilla variable entre 90 i 130 metres quadrats amb terrassa particular de més de 15 m2. A més de serveis comunitaris com és piscina i garatge d’una plaça per habitatge. Consisteix a reproduir serveis de alta qualitat, des d’una perspectiva d’accessibilitat a gent normal amb nivell econòmic mitjà-baix.

CONCEPTUALITZACIÓ FORMAL I TEÒRICA.

Pagoda+Architettura povera.
Les ordenances del sector obligaven a partir de la segona a enretirar-te quatre metres de la zona de vial públic. L’estructura, però quedava per a formar part de la composició. Aquesta intervenció actua amb cadència d’instal•lació per contrast, no analògica. Hem pretès ser una recerca entre l’arquitectura vedettista. És a dir, s’ha rebutjat la solució mimètica, així ser conscients que excloíem la possibilitat de minimitzar l’impacte en el context existent. Antirretòrica.

COMPOSICIÓ
Un cub s’alça i és cobert per una coberta corba que suporten els pilars exempts perimetrals. Tot s’organitza simètricamen. En tots els casos la distribució és planta inferior com a zona diürna i la superior nocturna. Dos habitatges per cada planta, i ús comunitari a tothom. La inserció de marquesina a l’accés rememora el Tori dels camins del Japó. Pilars i bigues permet la possibilitat d’instal•lar-hi envelats d’arrel mediterrània. Mescla mediterrània i oriental.