Projectes > Plurifamiliars > 2004 - 14 Vivendes, Emperador

EMPLAÇAMENT I PREEXISTÈNCIES
El solar on situarem l'edifici és el resultat de l’enderroc de dos vivendes unifamiliars, situades en l'Av. Barcelona, 28 i 30 d'Emperador.

COMPOSICIÓ

La composició resultant procedix dels requeriments següents:
1. Unes vivendes dirigides a compradors jóvens.
2.  Una imatge projectada sobre l'entorn urbà que millore i dignifique, encara que sense grans pretensions, l'existent.
3. Una reglamentació ordenancista, que deixa poc marge per a l'evocació i la sorpresa.

PROGRAMA
El programa funcional establit d'acord amb les necessitats requerides per la propietat, es resumix en la inserció de 14 vivendes, totes elles de 3 dormitoris, i locals comercials, existint un nucli de comunicació vertical i un ascensor que dóna accés a les diferents plantes.


Amb esta proposta s'intenta de conjugar dos requeriments:

1. La inserció d'una peça arquitectònica de caràcter contemporani quecree urbanitat per continuïtat amb l'entorn preexistent i que reflectisca l'existència de funcionament de la dita peça per mitjà del propi llenç de la fatxada i els seus entrants i ixents així com els seus buits.

2. El punt de vista social, és la motivació que tinguen accés a la compra gent jove en una zona de l´horta Nord molt abellidor i de vida tranquil•la.