2004 - 20 vivendes, Naquera :: Plurifamiliars :: Estudio de Arquitectura Josep Blesa

Projectes > Plurifamiliars > 2004 - 20 vivendes, Naquera

20 VIVENDES A NAQUERA

EMPLAÇAMENT
El solar, de forma trapezoïdal, on s'esta construint l'edifici s'ubica en la parcel•la 11 de la U.E. núm. 2 del Sector de la LLoma a Náquera.

COMPOSICIÓ
Disseny des de "dins cap a fora". Una composició pseudo clàssica. Amb un basament en planta baixa que realce l'edifici. Ja que hi ha poques plantes i per tant, poca altura de cornisa. El que s'ha intentat de compensar des de la inserció del ràfol superior. La "organització" dels alçats, que es tendia a una composició més simètrica es va rebutjar, per impossible. Intentant-se minimitzar el "presumpte desorde" per mitjà del joc d'entrants i ixents, conduït per les alternances dels materials d'acabats amb els paraments envidrats.
La composició s'ha establit, en plantes, segons els criteris de distribució d'edificis entre mitgeres, per això s'articulen al voltant de les fatxades principals i s'ha creat un pati interior prou ampli per a provocar una ventilació i il•luminació adequats. És a dir, amb base a criteris d'habitabilitat. Intentant de dotar cada vivenda del màxim d'espai servit i el mínim de servidor.

PROGRAMA
L'edifici es compon d'un total de vint vivendes, sis locals d'ús industrial en planta baixa, places de garatge i trasters.
PLANTA SOTERRANI: Plaçes de garatge-trasters.
PLANTA BAIXA: Vestíbul d'entrada a l'edifici – Locals industrials sense ús específic.
PLANTA PRIMERA: Vivendes- Nucli de comunicació vertical.
PLANTA SEGONA: Vivendes- Nucli de comunicació vertical.
PLANTA COBERTA: Vivendes- Nucli de comunicació vertical- Zona comunitària amb piscina.