2004 - 27 Vivendes, Paterna :: Plurifamiliars :: Estudio de Arquitectura Josep Blesa

Projectes > Plurifamiliars > 2004 - 27 Vivendes, Paterna

27 Vivendes en C/Mare de Deu de Paterna.

Edifici entre mitgeres situat en la c/ Mare de Déu del Pilar cantó C/ Mare de Déu dels Desemparats, de la Vila de Paterna.

L'organització funcional consistirà en el següent:
• Planta Soterrani 2: dedicat a places de garatge i trasters.
• Planta Soterrani 1: dedicat a places de garatge i trasters.
• Planta Baixa: dedicat a vestíbuls, vivendes i locals.
• Planta 1a ,2a i 3a: dedicat a vivendes.
• Planta àtic: dedicat a vivendes.
Quant a l'exigència de la normativa vigent a l'existència d'una plaça de garatge per vivenda, cal dir que en este edifici la dita exigència se supera amb escreix ja que tenim 27 vivendes i 45 places de garatge.

La composició morfotipológica de l'edifici és d'un sol cos, clarament llegible des de l'exterior, amb una interposició de zones ixents i entrants, i amb una trama de buits molt definida.

La composició s'ha establit, en plantes, segons els criteris de distribució d'edificis entre mitgeres, per això s'articulen al voltant dels patis de llums. És a dir amb base a criteris d'habitabilitat, intentant de dotar cada vivenda del màxim d'espai servit i el mínim de servidor. Ubicant en la totalitat de les vivendes com a mínim 3 dormitoris, a excepció d'una vivenda d'àtic que tan sols té dos dormitoris. Tots compten amb dos banys i una cuina, a excepció de la dita vivenda d'àtic que tan sols te un bany. L'estesa de roba es fa en la terrassa de coberta de l'edifici.

La composició de la fatxada és de caràcter clàssic ordenant-se en alçària segons basament, un cos central i la coronació de marquesina per mitjà de la reculada amb unes zones aterrazades per a d'esta manera regularitzar les distribucions respecte a la fatxada.