2004 - 34 vivendes, Paterna :: Plurifamiliars :: Estudio de Arquitectura Josep Blesa

Projectes > Plurifamiliars > 2004 - 34 vivendes, Paterna

34 Vivendes en C/San Robert de Paterna

El present projecte, té com a objecte definir la realització d'un edifici entre mitgeres situat en el c/ Sant Robert, de la Vila de Paterna.

L'àmbit urbà de l'illa on s'inclou està afectat per Estudi de Detall –redistribució de volums- Exp. 76/2004 aprovat per l'Ajuntament de Paterna en sessió ordinària de 27 de gener del 2005. (Veure projecte d'urbanisme).

El promotor de tal edifici és la mercantil PROHEMAR 2002 S.L.

L'edifici de nova planta construït està conformat per una planta en V denominant cada braç com “Edifici A i Edifici B” sent el primer d'ells el recaient al carrer Sant Robert. Consta l'edifici A de planta baixa + tres plantes destinades a vivendes i àtic destinats de la mateixa forma a vivenda, i planta de soterrani destinada a places de garatge i trasters. L'edifici B consta de planta baixa + dos plantes destinades a vivendes i una planta soterrani, prolongació de l'anterior baix edifici A però amb un nivell un poc inferior per a desenvolupar un nivell intermedi de semisoterraní destinat íntegrament a trasters.

La composició morfotipológica de l'edifici és de dos cossos lineals, dels que només es manifesta l'extrem d'un d'ells a carrer Sant Robert, concentrat l'accés rodat de vehicles a soterrani, l'accés de vianants a pati en espai lliure interior i pas de vehicles del servici de protecció i extinció d'incendis.

L'organització funcional consistirà en el següent:

 • Planta Soterrani: dedicat a places de garatge i trasters.
• Planta Semisoterrani: dedicat a trasters.
• Planta Baixa: dedicat a espai lliure en interior d'illa per a accés a vestíbuls, vivendes i habitacions de comptadors.
• Planta 1a i 2a dedicat a vivendes de protecció pública en ambdós edificis.
• Planta 3a: en edifici A dedicat a vivendes protecció pública i en edifici B dedicat a vivenda lliure.
• Planta àtic edifici A: dedicat a vivendes lliures.

Vos presentem un recorregut a través d'un vídeo on podreu veure aspectes tant de l'exterior com de l'interior, així com el concepte que s'ha volgut plasmar en la construcció.