Projectes > Plurifamiliars > 2004 - 6 Vivendes, Torrefiel,

EMPLAÇAMENT
La parcel•la és un rectangle de 8x10 m., i límits laterals no formen un angle inferior a 80 graus sexagesimals amb l’alineació exterior.

El present projecte tracta de la construcció d’un edifici de nova planta dedicat a inserir sis vivendes amb local en planta baixa i garatge.

COMPOSICIÓ
Disseny des de “dins cap a fora”. Composició pseudo clàssica amb un basament en planta baixa que realça l’edifici. Ja que hi ha poca altura de cornisa és compensa des de la inserció del ràfol i la marquesina superior, que a més, té una funció estructural important de racionalització de l’estructura en el forjat de sostre de l’àtic.

Es minimitza el “presumpte desordre de façana” per mitjà del joc d’entrants i ixents, conduït per les alternances dels materials d’acabats amb els paraments envidrats.

PROGRAMA

La distribució s’articulen al voltant de les fatxades principals, degut també a l'escassa profunditat del solar. És a dir, amb base a criteris d’habitabilitat. Intentant de dotar cada vivenda del màxim d’espai servit i el mínim de servidor.
S’ubiquen tres vivendes amb un mínim de 3 dormitoris, i altres tres amb un mínim de 2 dormitoris, i a més es realitzen dos vivendes dúplex en planta tercera i àtic, a causa de les mínimes dimensions de la planta àtic. El garatge se situarà a nivell de planta baixa i disposarà de tres places.