2003 - Rehabilitació i ampliació de vivenda, Serra :: Rehabilitació vivenda :: Estudio de Arquitectura Josep Blesa

Projectes > Rehabilitació vivenda > 2003 - Rehabilitació i ampliació de vivenda, Serra

D'acord amb el programa de necessitats, el present projecte és el resultat de la interacció dels criteris compositius bàsics sobre hàbitats urbans de baixa densitat, les circumstàncies imposades per la propietat que ha sol·licitat l'ampliació de l'habitatge, així com l'acoble de la distribució existent en l'actualitat amb la distribució de l'ampliació nova; i la realitat paisatgística i del mitjà natural d'aquest entorn i l'observació de les ordenances.
El present projecte preveu la construcció d'una ampliació de l'habitatge en la seua planta baixa, dins d'un solar en sòl urbà, d'acord a normativa.
Quant al propi habitatge, la jerarquització d'espais interiors, unit al concepte de fluïdesa espacial expressat en la penetració lumínica a l'interior i la unió de la zona existent amb la pròpia ampliació projectada.
Aquestes necessitats s'articulen de la següent manera:

Es tracta d'annexar a l'habitatge existent, una zona l'ús de la qual serà de zona de dia mitjançant la inserció d'un saló menjador, i reconvertir l'actual saló-menjador en l'habitació principal; en la planta primera es manté totalment la distribució actual i per tant no s'actua en la mateixa i en la planta baixa es redistribueix la cuina així com es realitza d'una altra forma l'escala d'accés a la planta primera perquè siga més còmoda.
La unió entre la zona nova ampliada i la zona preexistent es realitza mitjançant una zona de pas o distribuïdor al com s'accedeix des del menjador-saló. En la zona de la façana principal es realitzarà un porxo coincident amb la longitud de la zona d'ampliació o nou saló-menjador.


El programa funcional que quedarà una vegada realitzada l'ampliació serà el següent:

PLANTA BAIXA : Terrassa 2 – Rebedor – Passadís – Endrece -Menjador-saló (Zona ampliada) Distribuïdor – Cuina – Rebost - Habitació 1 – Habitació 2 – Banye – Terrassa 1 (Zona redistribuïda).

Observant segons els plànols adjunts el descrit anteriorment quant al canvi funcional a causa de l'ampliació i a la unió d'aquesta ampliació amb la zona original de l'habitatge preexistent.
La zona per tant de la planta baixa es comunica amb l'exterior mitjançant les dues eixides de nova creació, una l'eixida o entrada principal de l'habitatge, i una altra l'eixida posterior que dóna accés a la piscina. 
Quant a la coberta, en la zona existent es manté la mateixa i en la zona ampliada es realitza nova, tenint especial cura en la unió de la coberta de nova creació amb el mur de la planta primera de l'habitatge existent.