2006 - Ampliació i rehabilitació unifamiliar, València :: Rehabilitació vivenda :: Estudio de Arquitectura Josep Blesa

Projectes > Rehabilitació vivenda > 2006 - Ampliació i rehabilitació unifamiliar, València

PROGRAMA

Saló menjador, Condícia 2, Escala 2, Cuina, Balconada 1, Balconada 2.
PLANTA 2ª:
Distribuïdor 2, Habitació 1, Habitació 2, Bany 1, Balconada 3, Escala 3.
PLANTA 3ª
Golfa, Terrassa, Escala 3.

El present projecte Bàsic de rehabilitació integral i ampliació té per objecte definir la intervenció de realitzar en façanes, estructura i cobertes, l'habitabilitat de l'habitatge existent i altres elements de l'edifici, amb augment del volum original.

Les necessitats de la intervenció requerida per la propietat s'han desenvolupat de la següent manera:

PLANTA BAIXA: A nivell estructural solament s'actua, en planta baixa a nivell interior, amb un reforç metàl·lic dels machones de fàbrica de rajola. 
En la façana es pretén establir ordre i unificació formal en els nous buits en façana a carrer Antonio Juan ajustant-nos al componiment tradicional, per a açò s'han respectat les proporcions d'aquests i la composició amb els superiors, així com la utilització de baranes de forja mantenint disseny preexistent.
La planta es destina per a ús complementari a habitatge, ja siga accés a habitatge, amb arrencada d'escala a plantes superiors i condícia situada sota aquesta, com a garatge per a una plaça d'aparcament físicament independitzat i connectat, per una porta de pas a zona d'accés.

PLANTES SUPERIORS: Igualment s'intervé en el reforç estructural dels machons laterals i murs de càrrega. Fins i tot realitzant trasdosats de rajola panal amb claus que ens subjecta la fulla exterior. 

En les plantes superiors es desenvolupa el programa de l'habitatge, la qual s'accedeix per escala des de planta inferior accedint a espai rebedor que distribueix els accessos a la condícia, a la cuina i a la zona d'estar menjador. La nova distribució més diàfana difereix en aquests termes de l'original, més compartimentada, i s'ha reestructurat la cuina per a adequar-la a les necessitats actuals. L'actual zona d'estar-menjador es crea amb l'objectiu d'eliminar habitacions de l'habitatge preexistent i recayentes al carrer Antonio Juan. S'aconsegueix aquest objectiu, eliminant l'excés de compartimentació i dotant de més superfície a l'espai de la zona d'estar-menjador i l'arrencada d'escala a planta superior.
És en planta segona on se situen dues habitacions dobles situades en tots dos extrems de l'allargada planta rectangular. Així la zona central queda ocupada per nucli d'escala, bany i vestidor del dormitori principal. Aquesta habitació aprofita una situació afavorida per aprofitar la
cantonada de la planta.
La coberta inclinada actual es caracteritza pel mal estat de conservació ( de construcció tradicional de fusta). Per tant se substitueix per una de nova configuració quant a pendents, passant de dues aigües a només una i estant condicionada per a un ús contemporani. ja que aquests pendents,volumenes. De la coberta superior de teula es desmuntaran les teules i el tauler. Es formalitzarà en el seu lloc un forjat unidireccional inclinat de formigó armat a força de biguetes semirresistentes, revoltons de formigó, capa de compressió de 5 cm i mallas electrosoldat, incorporant posteriorment aïllant tèrmic de poliuretà projectat. Tractament superficial de làmina impermeabilizant. Es col·locaran de nou les teules sobre morter, reutilitzant en la mesura del possible les velles.