Projectes > Rehabilitació vivenda > 2010 - Rehabilitació vivenda, Poeta Llorente

Projecte de reforma interior de vivenda a València, carrer Poeta Llorente

El present projecte engloba les modificacions a realitzar en dos habitatges que es pretenen connectar. Els dos habitatges objecte d'estudi se situen en la planta PRIMERA d'un edificiplurifamiliar entre mitgeres. 

Es tracta d'una reforma parcial en l'habitatge nº1 i una reforma integral en l'habitatge nº2.

La reforma consisteix en la realització d'una nova distribució en l'habitatge corresponent a la porta 2, i una xicoteta intervenció en la zona dels dormitoris dels fills en la zona de l'habitatge de la porta 1, realitzant una connexió entre ambdues a través d'un buit obert en la mitgera d'ambdues habitatges, amb els corresponents treballs quant a les instal·lacions elèctriques, de telecomunicacions, lampisteria i climatització.

Els habitatges ocupen tota la planta primera, a excepció dels elements comuns de l'edifici. Se situa en la planta primera i té accés des dels elements comuns de l'edifici.

Veient l'habitatge des de l'accés de la mateixa per la calle Poeta Llorente, tenim les següents colindancies:

  • Zona inferior: Elements comuns de l'edifici.
  • Zona lateral esquerra: edifici situat en c/ Poeta Llorente 1.
  • Zona lateral dreta: edifici situat en c/ Poeta Llorente 3.
  • Zona fons: pati interior pertanyent a l'immoble.
  • Zona superior: habitatges nº 3, 4 de l'edifici situat en c/ Poeta Llorente 2.

Quant al programa de necessitats establit per la propietat s'estableix en:
-Reforma interior de dos habitatges comunicats entre si adequant-la a les necessitats d'una família composta per un matrimoni amb dos fills.

D'acord amb el programa de necessitats, el projecte serà el resultat de la interacció dels criteris compositius bàsics sobre habitatges, la realitat existent d'aquest edifici i en 3r lloc, l'observació de les ordenances.

  • Habitatge pta 1: Dormitori 3.
  • Habitatge pta 2: Vestíbul / Distribuïdor / Saló-menjador-estar / Biblioteca / Banye / Dormitori 1 / Dormitori 2 / Cambra planxa / Terrassa / Endrece.