2003 - Unifamiliar, Torís :: Unifamiliars :: Estudio de Arquitectura Josep Blesa

Projectes > Unifamiliars > 2003 - Unifamiliar, Torís

Unifamiliar rústica a Torís

D'acord amb el programa de necessitats expressat pels propietaris, el present projecte desenvolupa la realització d'un habitatge unifamiliar aïllat. Aquesta construcció estarà composta de dues plantes, com mostren els plànols adjunts.

Quant al propi habitatge, el resultat és la jerarquització d'espais interiors, unit al concepte de fluïdesa espacial expressat en la penetració lumínica a l'interior. Composta d'una sola planta, en la qual s'harmonitzen les diferents dependències com són el rebedor, passadís, tres habitacions, un bany complet, una cuina i un saló-menjador. Existint dues zones de terrasses en la part davantera de l'habitatge.

El programa funcional es materialitza en :

PLANTA SOTERRANI: Traster.

PLANTA BAIXA: Terrassa 1 - Rebedor - Passadís - Saló-menjador – Cuina - Habitació 1 - Habitació 2- Habitació 3 – Banye – Terrassa 2

L'accés a l'habitatge es realitzarà a través d'una escala que desembarca a una terrassa coberta. Quant a la coberta de l'habitatge, és a diferents aigües segons es pot apreciar en el plànol de coberta.