2005 - 7 Unifamiliars, Catadau :: Unifamiliars :: Estudio de Arquitectura Josep Blesa

Projectes > Unifamiliars > 2005 - 7 Unifamiliars, Catadau

7 VIVENDES EN CATADAU

TOPOGRAFIA I EMPLAÇAMENT
El terreny on s'estan construint les vivendes unifamiliars presenta una forma rectangular.
Dades les dimensions del mateix, es dissenyen dos blocs de vivendes unifamiliars adossades de 3 i 4 vivendes cada un, recaient a la via pública C/ núm.10 de la Urbanització Lloma Paga de Catadau.

COMPOSICIÓ
L'edifici que es va a construir es regix per les normes subsidiàries de Catadau. Amb el que no hi ha moltes possibilitats d'imaginar "autrement". Per això s'ha intentat de dignificar, sense pretensions, l'existent.
De manera que, es realitzaren unes vivendes alegres i senzilles, amb una composició moderna i amb grans buits de llum i ventilació, per a d'esta manera combinar la vida en l'interior-exterior.

PROGRAMA
El solar es compon de dos blocs de vivendes unifamiliars adossades de 3 i 4 vivendes cada un, unit per la planta soterrani la qual disposa d'un carrer central per a vehicles des de la qual s'accedix a les diferents cabines de dits unifamiliars.
Quant a la distribució de les vivendes, les mateixes es componen d'una zona de dia en planta baixa i una zona de nit en planta primera, estant ambdós comunicades per una escala, la qual també dóna accés a la planta de soterrani del garatge de la vivenda.
Planta soterrani: garatge i escala d'accés;
Planta baixa: entrada, rebedor, estar, distribuïdor, lavabo, escala i menjador-cuina i terrassa;
Planta primera: tres habitacions, un bany i una terrassa