2005 - Unifamiliar, Marina Alta :: Unifamiliars :: Estudio de Arquitectura Josep Blesa

Projectes > Unifamiliars > 2005 - Unifamiliar, Marina Alta

EMPLAÇAMENT

Vivenda unifamiliar aïllada a Xàvia

SUPERFÍCIE DE LA PARCEL·LA
1.787 m2.

PROGRAMA
El present PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ, engloba el procés de la idea i la construcció d’una vivenda unifamiliar aïllada composta per planta semisoterrani, planta baixa i 1ª.

DESCRIPCIÓ
L’element generador del disseny és la llum zenital que il•lumina, segons la secció transversal, des de la coberta fins el tram d’escala inferior del soterrani. Tot emmarcat pels murs de laterals amb obertures oportunes a les estances que es recolzen sobre ells. Per una altra banda s’hi juga amb la il•luminació tant amb les façanes anterior i posterior, tot intentant que la llum, però no el sol hi entre a les estances. En quant a la distribució, la idea de realitzar oportunes tancadures dels espais.

Una de les exigències de la promotora rau en la separació efectiva entre la planta baixa, de dia i de dormitoris de fills i invitats i de la planta primera dedicada als pares i un estudi per a llurs treballs intel•lectuals.

L’escala, endemés de l’element organitzador és el distribuïdor horitzontal, en cada planta, i el nexe entre les diferents plantes.

El volum dedicat a vivenda estarà compost de:

PLANTA SOTERRANI: Garatge i escala.
PLANTA BAIXA: Vestíbul, Aseo, Llavador, Cuina, Distribuïdor i escala, Dormitori 1, Dormitori 2, Dormitori 3, Bany, Menjador-Estar.
PLANTA PRIMERA: Estudi, dormitori prinicipal, bany, vestidor i escala.

S’hi ha inserit una escala a l’última planta amb la finalitat de tenir accés a reparacions d’antenes, plaques fotovoltàiques, etc, no sent-ne aquest petit tros de coberta plana d’ús efectiu.