Projectes > Unifamiliars > 2005 - Unifamiliar, Marina Alta

EMPLAÇAMENT

Vivenda unifamiliar aïllada a Xàvia amb una superfície de parcel•la de 1.787 m2.

DESCRIPCIÓ
L’element generador del disseny és la llum zenital que il•lumina des de la coberta fins el tram d’escala inferior del soterrani. Tot emmarcat pels murs de laterals amb obertures oportunes a les estances que es recolzen sobre ells. Per una altra banda s’hi juga amb la il•luminació tant amb les façanes anterior i posterior, tot intentant que la llum, però no el sol hi entre a les estances. 

Una de les exigències dels clients es la separació efectiva entre la planta baixa, de dia i de dormitoris de fills i invitats i de la planta primera dedicada als pares i un estudi per a llurs treballs intel•lectuals.

El volum dedicat a vivenda estarà compost de:

PIanta soterrani: Garatge i escala.
Planta Baixa: Vestíbul, Aseo, Llavador, Cuina, Distribuïdor i escala, Dormitori 1, Dormitori 2, Dormitori 3, Bany, Menjador-Estar.
Planta Primera: Estudi, dormitori prinicipal, bany, vestidor i escala.