1998 - Concessionari Ford Mediterráneo Motor :: Concursos :: Estudio de Arquitectura Josep Blesa

Projectes > Concursos > 1998 - Concessionari Ford Mediterráneo Motor

CONCESSIONARI FORD MEDITERRÁNEO MOTOR CATARROJA

Concurs de caràcter restringit a quatre equips. Promogut per una empresa privada.
Parcel•la adquirida situada tangencialment a l’autopista València-Alacant.
Orientació aproximada est ⁄ oest. Se’ns donava un esquema provinent de la central Ford-España.

Se’ns donà unes plantes ja fetes. Eixides d’un organigrama d’oficina rutinària. Després d’estudiar-lo detingudament vam optar per reestructurar-lo, articular les diverses activitats i agrupar-les. És a dir millorar-lo. Amb la determinació de jugar fort. I a favor del client pròxim. No el de la central a Madrid. La conclusió, de tot plegat, era afegir-li, a preu de cost real, un edifici amb valor arquitectònic.

Idea força 1: Crear un punt d’atenció i atracció des de l’autovia. Factor propagandístic i comercial. Entremig d’una tirallonga d’indústries col•locades en forma paral•lela a l’autovia. La resposta, davant de l’escassesa de front calia que fóra contundent i atraient.

Idea força 2: Repensar tots els ítems establerts i ordenar-ho segons la totalitat de la parcel•la. Implementant tres eixos generals segons els recorreguts dels vehicles per l’interior de l’edifici. Modulació: Sobre la base d’una graella pautada de 7.20 x (3.60 / 5.40 ) m.

D’un esbós en perspectiva a mà alçada, concreta i embolcalla diversos paral•lelepípedes que s’encavallaven entre ells, s’acull totes les funcions interactives:

Planta semisoterrani: rampes de descens per a garatge (120 places) i estocatge per a 154 vehicles. Obertura circumdant en forma de semipati anglès. Plataforma muntacotxes.
Planta baixa: Dos paral•lelepípedes: 1. Pre-ITV, Taller mecànic. 2. Magatzem, Taller-càmeres de xapa i pintura. Magatzem. Un espai central rectangular acull expositor-recepció-oficines. Espai de trànsit transversal entre taller i magatzem.

Planta alta: part anterior donant vista l’expositor a l’autovia. Una escala metàl•lica oberta apareix al bell mig. Darrere els despatxos de gerència, direcció, sala de juntes, etc. Darrere un segment longitudinal, segregat de l’anterior acull estances diverses per al personal.
Dos nuclis d’escala són els nòduls de comunicació vertical. A més a més de la plataforma el muntacotxes oberta i de vidre. Visible des de l’exterior. Element dinàmic.

Passem un pressupost de 175.226.200 ptes. L’empresa volia un que s’ajustara a 102 milions de pessetes. Quedàrem els segons del rànquing. Guanyà un equip d’enginyers que hi havia repetit l’esquema enviat des de Madrid.
Tres anys després d’executar el projecte enginyeril, l’empresa promotora valenciana, hagué de vendre’s el concessionari.