2003 - MONEY-CARD :: Disseny Interiors Comercials :: Estudio de Arquitectura Josep Blesa

Projectes > Disseny Interiors Comercials > 2003 - MONEY-CARD

L'arquitectura comercial de franquícies és la gran oblidada i menyspreada de totes. Tanmateix és la que precisa de més prefabricació i agilitat constructiva. El disseny de components ha d'ésser emmotlable a moltes circumstàncies diverses.