2005 - Oficines de VAERSA, Alcalde Cano Coloma :: Disseny Interiors Comercials :: Estudio de Arquitectura Josep Blesa

Projectes > Disseny Interiors Comercials > 2005 - Oficines de VAERSA, Alcalde Cano Coloma

OFICINES PER A VAERSA

PREEXISTÈNCIES
El local en brut. 417 m2. Bàsicament local abocat al carrer. Antic local d’empresa d’aire condicionat. Instal•lacions obsoletes. Tot això en un edifici anònim sense estil propi, desenrotllista dels anys ‘60. Orientació a ponent.

PROGRAMA
Dotar a l’empresa VAERSA. (Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA.) d’unes oficines adequades i adients per a desenvolupar la seua funció. Aquesta empresa té un caràcter públic; depenent de la Generalitat Valenciana, les activitats de la mateixa estan relacionades amb la preservació i millora del Medi Ambient, desenvolupant per tant una clara tasca social.

Ubicar 33 llocs de treball. Instal•lacions noves i/o adequar-les a l’actualitat. Materialment i administrativa. 28 unitats de tècnics i administratius. Dos despatxos de direcció. Una sala de reunions. Magatzem. Sala de Biblioteca. Sala de plotejat. Lavabos per sexes.

CONCEPTUALITZACIÓ FORMAL I TEÒRICA
Quadrat de treball esclarit per llum natural. Funcions secundàries perifèria.
Una empresa important en la preservació del medi natural ha de donar exemple. Ja des de començament, tal i com veiem el desenvolupament del territori mereixeríem més local. Més protecció ambiental. Un pressupost esquifit, però que a hores d’ara millora el que hi havia. Fem el que podem. Conceptualment i materialment. Amb poc el màxim possible.

COMPOSICIÓ
Ideàrem la oficina segons una malla, al bell mig un quadrat. Taules de quatre components. Amb prestatgeries properes que evitaren els desplaçaments. Totes il•luminades per la claror entrant del carrer. Biblioteca, sales de reunions i despatxos directius embolcallen en L el dit quadrat. Allí la llum tret de ocasions és artificial. Ho intenten minvar amb mampares que deixen accedir la llum del quadrat. Terra de parquet tècnic i sostre fals que amaga totes les instal•lacions d’A/C, lluminàries, etc. El terra acull la informàtica, sense cablejat vist. Inserció extrema de mesures de protecció contra incendis. Un toc vegetal conforma i ajuda a comprendre l’activitat a què van adreçats.