2003 - 6 Naus industrials, Pedreguer :: Indústria -/- Industries :: Estudio de Arquitectura Josep Blesa

Projectes > Indústria -/- Industries > 2003 - 6 Naus industrials, Pedreguer

En quant al programa de necessitats establit per la promotora en quant a les naus és el següent:

La generació de sis naus-contenidor, que conforman l’espai únic; de les quals, les dues de l’esquerra mirant des del carrer longitudinal front a la mercantil Rolser són idéntiques a intereixos de 15,20 m. aproximadament i la resta –les quetre següents- són de intereix de 12,90 m. aproximadament, val a dir que s’hi haurà d’ajustar als gruixos dels empannellat, per  tant disminuiran els intereixos dits anteriorment.

El programa funcional s’hi materialitza en :

PLANTA BAIXA                        : Nau industrial per a la posterior inseriment d’una activitat.