2003 - Oficines, Bugarra :: Indústria -/- Industries :: Estudio de Arquitectura Josep Blesa

Projectes > Indústria -/- Industries > 2003 - Oficines, Bugarra

PROGRAMA
Realització d'unes oficines en nau industrial existent entre mitgeres i la rehabilitació del conjunt de la façana.
La dita construcció estarà composta de dos plantes. La planta baixa inclou l'accés des del carrer i un accés des de l'interior de la nau.
Quant al propi interior del conjunt edilici, la seua distribució està integrada per tres naus on es desenvolupen els distints processos relacionats amb l'activitat del trossejat de garrofes.

COMPOSICIÓ
PLANTA BAIXA: Accés des del carrer, - Recepció – Sala d'Informàtica – Despatx – Escala a planta segona..
PLANTA 1a : Escala d'accés – distribuïdor – arxiu amb office – sala de reunions - lavabos.

L'accés a les tres naus es realitza per quatre portes, tres d'elles corredisses i una quarta batent, de 4,50 ml d'altura. Cada una d'elles recau sobre la fatxada al mateix carrer. Les dites portes al seu torn tindran inserides unes portes de vianants d'obertura abatible d'eix vertical para en cas de no necessitar obrir la seua totalitat, poder accedir a l'interior per les dites portes de vianants.
Quant a la fatxada del conjunt, actualment de fàbrica de blocs de formigó sense revestir, serà objecte de revestiment amb chapa grecada d'acer galvanitzat sobre estructura auxiliar metàl·lica a base de perfils fixats directament ja siga sobre la fàbrica i en nivells superiors sobre l'estructura per mitjà de fixacions amb caragols autoroscantes i volanderes d'estanqueitat.