1996 - 14 VPO, Bugarra :: Unifamiliars :: Estudio de Arquitectura Josep Blesa

Projectes > Unifamiliars > 1996 - 14 VPO, Bugarra

14 VPO EN FILERA. BUGARRA

TOPOGRAFIA, EMPLAÇAMENT I PREEXISTÈNCIES.
La parcel•la es troba enclavada en una zona perifèrica del municipi de Bugarra (Els Serrans). Entre l’avinguda de la Diputació i la carretera entre Pedralba i Xestalgar. Un tossal que es retallat per les infraestructures adés esmentades. Quasi exteriors al casc de la població. Un pendent molt pronunciat del 100 %. Amb terrenys amb matèria orgànica, copiosa d’algeps, etc. Bàsicament terrenys d’antics garroferars. Vistes importants al barranc que cau fins el riu Túria al seu pas per la població. Un microclima envejable. Més suau que els municipis propers. Una població menuda, amb població inferior als 850 habitants.

PROGRAMA
Donada la silueta del solar de forma triangular i esquerpa, en principi es pensà en ubicar 16 habitatges de VPO, amb l’esbrossat posterior es veié que molt del sòl ferm quedava amagat per caure al barranc adjunt. Amb la qual circumstància ens veiérem forçats a reduir-hi els blocs. Fent-hi al remat dos blocs de set (7) peces unifamiliars cadascú. Donada la ubicació, als Serrans els mòduls de protecció són baixíssims. Calia implementar un sistema constructiu molt efectiu i operatiu per a traure un producte digne. Fer-hi habitatges de protecció oficial amb zona d’esbarjo comunitària. Habitatges amb quatre dormitoris. Cuina gran a l’estil del poble. Terrasses adjuntes a Estar-menjador. Banys complerts als dos nivells. Garatge i traster.

Talment com si d’un xalet es tractés. Però per a gent del poble que tenia una concepció molt rural de l’habitatge. De fet era per a gent jove de la població.

El preu de cost de venda 10 milions de pessetes. Cost total per unitat 7 milions. Nivells de qualitat estàndard. Accessibilitat a gent normal del poble, nivell econòmic baix.

CONCEPTUALITZACIÓ FORMAL I TEÒRICA
Triangle verd. Minimalisme amb concessions. Architettura povera.

Les ordenances del sector obligaven a partir d’enretirar-se quatre metres de la zona de vial públic a baix, futur carrer i de la carretera comarcal. Al bell mig queda el triangle verd de interrelació dels futurs propietaris. Allunyats del nucli del centre del poble. Dos blocs allargassats, iterativament amb habitatges entre murs de càrrega. Uns blocs rotunds, sense concessions als efectismes que anys a venir inunden la coentor i el kitsch de les nostres poblacions. Concessions a colors de la terra, ocres, baranes negres, etc. Coberta que ajuda la preservació climàtica dels hiverns gèlids de la zona d’interior. Cap detall a ressaltar fora de l’ajustament i acoblament de la coberta a dues aigües, pròpia de l’entorn. Trencament de la cadència mitjançant la junta de dilatació, que ajudarà a acoblar-s’hi a les corbes de nivell.

COMPOSICIÓ
Aquesta intervenció és la addicció d’habitatges amb un intereix de 5’80 m. Sense elements interiors de caràcter estructural. Zona inferior, garatges amb trasters. Planta primera, la baixa, zona de dia. Planta segona zona de nit. 4 Dormitoris dobles i un bany complet.

Aquesta intervenció constitueix una crítica avant la léttre del que podria esdevenir-se uns anys després. Contra la dita "amb diners, torrons". Pot negar-se-li la modernitat i l’economia sintètica.

¿I la seua composició formal fora d’excessos "efectistes"?

Evidentment no és una intervenció bella, sinó nua. D’ofici. Realista. Satisfacció d’una intervenció eixuta i producte d’una exigència racionalista. No pertany a l’esfera de les sensacions. No pertany a l’esfera de la coentor. O el Kitsch. És vulgar, però èpica alhora. D’una èpica i ètica que ja no s’estilen. Mals temps per a la lírica.