1999 - Unifamiliar, Rafelbunyol :: Unifamiliars :: Estudio de Arquitectura Josep Blesa

Projectes > Unifamiliars > 1999 - Unifamiliar, Rafelbunyol

UNIFAMILIAR A RAFELBUNYOL.

EMPLAÇAMENT
El solar, de forma rectangular, s'ubica en l'Avinguda Sant Pere de Rafelbunyol, en una zona predominant de vivendes unifamiliars.

COMPOSICIÓ
El present projecte és el resultat de la interacció dels criteris compositius bàsics sobre hàbitats urbans de baixa densitat, les circumstàncies imposades per la propietat que han distorsionat i descompost les plantes, fent una decoració al estil "Kitsch", la realitat paisatgística i del medi natural de tal entorn i l'observació de les ordenances.

Construcció d'una vivenda unifamiliar entre mitgeres desenvolupada en Planta Baixa, Planta 1ª i Planta cambra dins d'un solar en sòl urbà, d'acord amb normativa, al mateix temps de tindre un espai prou ampli en la zona posterior del mateix sense edificar.

Jerarquització d'espais interiors, unit al concepte de fluïdesa espacial expressat en la penetració lumínica a l'interior.

Amb esta intervenció s'intenta harmonitzar la vivenda amb l'entorn urbà del pla parcial on s'inserix. Creant, des de l'abstracció i la contemporaneïtat, un estat original compositiu que personalitze i identifique la singularitat de cada família i evite un entorn uniformitzat.

PROGRAMA
Es tracta d'introduir dins d'una parcel•la rectangular, una vivenda per a una família composta per un matrimoni (ambdós professionals) i dos fills.

S'ha estructurat en dos plantes i cambra:
PLANTA BAIXA: Entrada, Hall, Garatge, Galeria, Distribuïdor 1, Traster, Lavabo, Saló-menjador, Cuina, Terrassa 1.
PLANTA 1ª: Escala 1, Distribuïdor 2, Terrassa 2, Habitació 1, Vestidor, Bany 1, Bany 2, Habitació 2, Habitació 3, Terrassa 3.
PLANTA CAMBRA: Escala 2, Cambra, Terrassa 4.

Cal destacar la zona a doble altura situada en la zona de saló, existint en la planta primera un distribuïdor amb barana recaient a eixa zona de doble altura.

L'accés a la vivenda es realitzarà per mitjà d'una entrada resguardada, que filtre i done accés al hall i este al seu torn donarà accés a l'escala de pujada a la planta primera i al distribuïdor, arribant este fins a la zona de menjador-saló, bany i accés de garatge. Una vegada en planta primera existirà un distribuïdor que cap a un costat donarà accés a l'habitació principal i al vestidor i bany principal i per un altre costat tindrà unió amb l'espai a doble altura i accés a les altres dos habitacions i el bany 3. Existint en una zona lateral del mateix l'escala de caragol que dóna accés a la cambra.

Quant a la coberta, s'ha resolt de diferents formes, per mitjà de terrat transitable les zones aterrasades i per mitjà d'una coberta corba el volum central de l'edifici.