2003 - 7 Unifamiliars, Montecanyada :: Unifamiliars :: Estudio de Arquitectura Josep Blesa

Projectes > Unifamiliars > 2003 - 7 Unifamiliars, Montecanyada

PROGRAMA DE NECESSITATS:

El present PROJECTE BÀSIC engloba la promoció de set (7) habitatges unifamiliars aïllats.
Les prescripcions del planejament municipal predeterminen fortament el tipus d'intervenció en la parcel·la. Es preveu la construcció d'habitatges unifamiliars aïllats i amb parcel·les individuals. Establint una edificabilitat en altura màxima de dues plantes, i un coeficient d'edificabilitat màxim de 0.4 m2sostre/ m2 sòl.
Quant al programa de necessitats en si, establit per la promoció quant a cada habitatge és :
La generació d'un hàbitat per a una família d'un màxim de 4 persones. Estructurat en altura sent la planta 1ª dedicada a zona de dia i la 2ª a zona de nit, i incloent una planta semisótano la qual es dedicarà íntegrament a garatge.

El programa funcional es materialitza en tots els habitatges d'igual forma, indistintament del tipus A i B, a excepció que l'habitatge A té una habitació més en planta primera:

HABITATGE A1-A2-A3:

PLANTA SEMISERRANI: Garatge – Escala 1.
PLANTA BAIXA: Entrada 1- Entrada 2- Rebedor- Cuina- Distribuïdor 1- Despatxe- Escala 2- Endrece- Saló-menjador- Terrassa. 
PLANTA PRIMERA: Distribuïdor- Baños- 4 Habitacions- Terrasses.

HABITATGE B1-B2-B3:

PLANTA SEMISOTERRANI: Garatge – Escala 1.
PLANTA BAIXA: Entrada 1- Rebedor- Cuina- Distribuïdor 1- Despatxe- Escala 2- Endrece –Saló-menjador. 
PLANTA PRIMERA: Distribuïdor 2- Banys- 3 Habitacions- Terrasses.