2004 - Unifamiliar, Paterna :: Unifamiliars :: Estudio de Arquitectura Josep Blesa

Projectes > Unifamiliars > 2004 - Unifamiliar, Paterna

Projecte bàsic i execució d'habitatge unifamiliar aïllat.

D'acord amb el programa de necessitats, el present projecte és el resultat de la interacció dels criteris compositius bàsics sobre hàbitats urbans de baixa densitat, les circumstàncies imposades per la propietat en la composició de les plantes i alçats, la realitat de l'entorn de la zona de La Canyada i l'observació de les ordenances.

Els criteris de disseny se substancien una expressió de caràcter lleugerament andalús, com s'endevina per la composició compacta, donant lloc al pati interior que articula l'exterior. Unes pinzellades en els vesses dels escopidors icargaderos de les finestres. Una entonació cromàtica de tons blancs i terrosos. Zonesaterrazadas amb folrat de biguetes amb fusta o col·locant directament aquestes de fusta.
Quant al propi habitatge, s'ha intentat introduir la jerarquització d'espais interiors, unit al concepte de fluïdesa espacial, en grans espais amanit i expressat, aquest, en la penetració lumínica a l'interior i la seua matisació, en cada planta quedant ben definits en els volums que componen aquest habitatge. Sent els elements de comunicació vertical la peça que els “cus” totes les plantes. Així com els armaris que conformen –en un futur- el buit de l'ascensor que ja volen preveure. Que compon amb ambdues “torres” la façana retirada triangular. A més de l'entrada retirada que produeix un espai de filtre cobert abans d'accedeix a l'habitatge.

El present PROJECTE BÀSIC I EXECUCIÓ preveu la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat desenvolupada en un volum compacte. Així doncs el volum dedicat a habitatge estarà compost de Planta Soterrani, Baixa i Primera.

Tot açò dins d'un solar en sòl urbà, concorde a normativa, alhora de tenir un espai suficientment ampli per a la realització, posterior, d'un jardí i una piscina. cal dir que el programa de necessitats ve bastant predeterminat i al seu torn limitat pel condicionant del 30% d'ocupació de parcel·la, per la qual cosa s'ha vist minvat el disseny i la llibertat del propi promotor per a definir aquest volum.

L'elaboració del citat projecte ve condicionada per l'encàrrec de la propietat, que demana que siga resolt per a una família composta per un matrimoni (tots dos professionals) i dos fills.

Quant a la reserva d'aparcament queda totalment complida ja que el pla ens exigeix una plaça per habitatge i en el nostre cas com es pot apreciar poden fins i tot existir tres vehicles en el propi soterrani de la parcel·la.

El programa funcional es materialitza en:

PLANTA SOTANO: Rampa – Traster – Garatge - Distribuïdor 2 - Armari 1 - Condícia. 

PLANTA BAIXA: Entrada – Rebedor - Escala 2 - Distribuït 1 - Habitació 2 - Habitació 3 - Habitació 4 - Armari 2 - Saló-menjador – Cuina – Safareig - Banye 2 - Habitació 1 – Vestidor - Banye 1.

PLANTA PRIMERA: Espai sense distribució.